Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en interculturaliseren (2011)

8 inspirerende praktijkverhalen

Sport is een universeel fenomeen dat een bijzondere kracht heeft om mensen in beweging te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen als participant, maar ook als medewerker, bestuurslid, scheidsrechter… kan elke inwoner van Vlaanderen betrokken worden en een extra waarde bieden aan onze samenleving. ISB en het Antwerps Minderhedencentrum de8 wil met deze publicatie een ondersteuning bieden om het interculturaliseringsproces verder aan te wakkeren. Een proces waarin ontmoeting en dialoog met mensen met verschillende culturele achtergronden echt centraal staat. Dit alles vanuit respect voor de eigenheid, en het besef van de gelaagdheid en dynamiek van culturen. Met een bundeling van acht boeiende praktijkverhalen uit Bilzen, Brussel, Dendermonde, Leuven, Mortsel, Vilvoorde, Zaventem en Zele maken we dit thema echt concreet. Elk verhaal wordt bekeken door de ogen van de sportdienst en een betrokken persoon of partnerorganisatie.

Literatuurverwijzing: Nassen, D., & Sypt, P. van der (2011). Sport en interculturaliseren: 8 inspirerende praktijkverhalen. Sint-Niklaas: Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB).

Omschrijving