Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen? (2021)

onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor zowel de breedtesport als de topsport. Daarbij is ook aandacht voor het bevorderen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking. Ondanks het gevoerde beleid ontvangt de gemeente signalen dat er ruimte is voor verbetering.

De gemeente wil dan ook inzicht krijgen in de wensen, behoeften en ervaringen van Rotterdammers met een beperking (sporters en niet-sporters) en diverse stakeholders ten aanzien van (de mogelijkheden om te) sporten en bewegen voor mensen met een beperking, teneinde verbetervoorstellen te formuleren voor passende sportmogelijkheden voor Rotterdammers met een beperking. 

Het Mulier Instituut voerde in opdracht van de gemeente Rotterdam dit onderzoek uit.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Wezenberg-Hoenderkamp, K., Jonge, M. de, Ruikes, D., Noordzij, J.M., & Meijde, L. van der (2021). Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?: onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-848 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving