Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Sport light' (2015)

a sociological perspective on institutional change in sports participation

Auteur(s): Julie Borgers

Ten grondslag van deze doctoraatsthesis ligt de diversificatie van mogelijkheden en manieren om aan sport te doen in de vrije tijd. Terwijl sportdeelname voor lange tijd geassocieerd werd met het lidmaatschap van een sportclub, hebben de mogelijkheden zich over de laatste decennia uitgestrekt over minder formele en meer flexibele vormen van organisatie, omschreven als zogenaamde ‘lichte’ organisatievormen in de sport. Ook binnen sportclubs is er een gewaarwording merkbaar om het traditionele aanbod te flexibiliseren en te innoveren om de steeds groter wordende groep van lichtgeorganiseerde sportbeoefenaars aan te trekken. Deze thesis zet het concept ‘sport light’ centraal vanuit een sociologisch perspectief om meer inzicht te verwerven in veranderingen in patronen van sportdeelname. De focus van de analyses is gericht op de vraagzijde van sportbeoefening, met name op de lichtgeorganiseerde sportbeoefenaar. Het doel van deze thesis is drieledig om (1) trends in sportdeelname te conceptualiseren als een onderwerp van institutionele verandering, (2) meer inzicht te bieden in onderliggende kenmerken en patronen van sportdeelname die de opkomst van sport light karakteriseren, en (3) wetenschappelijk onderbouwde beleidsimplicaties gerelateerd aan de opkomst van sport light aan te reiken.

Literatuurverwijzing: Borgers, J. (2015). 'Sport light': a sociological perspective on institutional change in sports participation. Leuven: KU Leuven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PARTINT-0027 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving