Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport stimuleren is een goedkope manier om op meer aspecten dan gezondheid te scoren (2019)

nationaal Sportakkoord biedt veel aanknopingspunten

Interview met Hugo van Poel in het magazine Uncover van september 2019 over een essentiële verandering binnen de sportwereld: de afsluiting van een eerste nationaal Sportakkoord in juni 2018 met daarin een zestal deelakkoorden. Aan de orde komen de deelakkoorden over duurzame sportinfrastructuur, inclusief sporten, vitaal sportaanbod, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. Onderwerp van gesprek is ook de maatschappelijke waarde van sport(verenigingen).

Uncover is een uitgave van het domein Leisure & Events van Breda University of Applied Sciences.

Literatuurverwijzing: Horsten, P., & Wijs, S. de (2019, september). Sport stimuleren is een goedkope manier om op meer aspecten dan gezondheid te scoren: nationaal Sportakkoord biedt veel aanknopingspunten. Uncover 10 (pp. 21-23)

Omschrijving