Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport verenigt Huizen (2019)

sportnota gemeente Huizen 2019-2025

Deze nota beschrijft voor de komende 6 jaar de visie van de gemeente Huizen op sport en bewegen, de doelstellingen en de wijze waarop dat moet gebeuren. Daarbij worden de speerpunten over sport en bewegen uit het coalitieakkoord meegenomen en wordt in de verschillende hoofdstukken aangesloten bij de relevante doelen en activiteiten uit de beleidsnota sociaal domein, het plan van aanpak gezondheidsbevordering en het programma Huizen klimaatneutraal in 2050 als het gaat om verduurzamen van accommodaties.

Literatuurverwijzing: (2019). Sport verenigt Huizen: sportnota gemeente Huizen 2019-2025. Huizen: Gemeente Huizen.

Omschrijving