Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport verenigt Rucphen (2019)

beleidsnota

In deze beleidsnota “Sport verenigt Rucphen” worden de ambities uit het Nationaal Sportakkoord vertaald naar een lokale invulling voor de gemeente Rucphen.

Literatuurverwijzing: (2019). Sport verenigt Rucphen: beleidsnota. Rucphen: Gemeente Rucphen.

Omschrijving