Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodaties Helmond (2004)

De gemeente Helmond is voornemens om de komende jaren te investeren in de verbetering van de kwaliteit van de sportaccommodaties. Alvorens hiervoor concrete plannen te ontwikkelen wil de gemeente eerst een algemeen beeld krijgen van de kwaliteit van de accommodaties. Op basis van een knelpuntenanalyse van accommodaties wordt bepaald welke knelpunten de hoogste prioriteit krijgen. In dit onderzoek is aan de verenigingen gevraagd wat de grootste knelpunten zijn op het gebied van accommodaties.

Literatuurverwijzing: Hoyng, J., Roques, C., & Heuvel, M. van den (2004). Sportaccommodaties Helmond. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0002 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-124 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving