Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodaties in Nederland goed bereikbaar (2016)

In het algemeen zal, naarmate de afstand tot een bepaalde sportaccommodatie toeneemt, de bereidheid naar die accommodatie af te reizen om daar sport te beoefenen afnemen. Afstand kan daarmee een belemmering vormen voor de sportdeelname. Maar is dat ook zo? Is de afstand tot sportaccommodaties in Nederland zo groot, dat dit het deelnemen aan sport belemmert? 

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2016, november). Sportaccommodaties in Nederland goed bereikbaar. Sport & Strategie 10 (pp. 30-31)

Omschrijving