Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportblessures in Nederland (2019)

cijfers 2018

Sport en bewegen is gezond, en de baten van sport voor de volksgezondheid zijn groter dan de kosten van sportblessures. Om er echter voor te zorgen dat sporters kunnen blijven sporten is het zaak om blessures als gevolg van sportbeoefening zo veel mogelijk te voorkomen. Om te komen tot optimale preventie is kennis over de epidemiologie van sportblessures een vereiste. Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste recente gegevens over sportblessures in Nederland.

Literatuurverwijzing: Stam, C., & Valkenberg, H. (2019). Sportblessures in Nederland: cijfers 2018. Amsterdam: VeiligheidNL.

Omschrijving