Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020 (2021)

factsheet 2021/20

Auteur(s): Remko van den Dool

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 weinig veranderd. Wel is het percentage dat lid is van een sportvereniging licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, samengevat in dit factsheet.

Ongewijzigde sportdeelname: van de volwassenen neemt 67 procent jaarlijks twaalf keer of vaker deel aan sport (2020). Bij kinderen (6-11 jaar) is dat meer dan 90 procent en bij jongeren (12-17 jaar) meer dan 80 procent. Deze cijfers zijn sinds 2012 weinig veranderd.

Minder lidmaatschappen, vooral onder volwassenen: van alle volwassen Nederlanders is 22 procent lid van een sportvereniging. In 2012 was dit nog 25 procent. Onder de groep volwassenen die minstens veertig keer per jaar sport, daalt het percentage leden ook: van 40 procent in 2012 naar 33 procent eind 2020.

Het ‘marktaandeel’ van de georganiseerde sport wordt dus kleiner. Uit NOC*NSF-registraties blijkt dat deze afname in verenigingsleden op lange termijn voor volwassenen én voor kinderen geldt.

Onderzoek op basis van Vrijetijdsomnibus en kernindicatoren: de uitkomsten zijn gebaseerd op de Vrijetijdsomnibus van het CBS. Sinds 2012 vindt elke twee jaar een meting plaats onder 3.000 Nederlanders van 6 jaar en ouder. De cijfers over de sportdeelname en het percentage verenigingsleden zijn officiële kernindicatoren van de overheid.

Een overzicht van alle indicatoren voor sport is te vinden op www.sportenbewegenincijfers.nl.

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den (2021). Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020: factsheet 2021/20. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving