Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname Heerhugowaard 2020 (2020)

ontwikkelingen rond sport en bewegen

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heerhugowaard de sportdeelname, de huidige en toekomstige behoefte aan formele binnen- en buitensportaccommodaties en de sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte in de gemeente onderzocht.

De resultaten van de onderzoeken moeten bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over gemeentelijke investeringen in de sportaccommodaties in Heerhugowaard en het optimaliseren van het sportaccommodatiebeleid.

De belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken zijn:

  • Over de gehele lijn heeft de gemeente Heerhugowaard het aanbod aan sportaccommodaties goed op orde. Aandachtspunten voor de komende periode liggen bij het aanbod van sporthallen (vergroten van het aanbod), verbeteren van de bezetting van de gymzalen, trainingscapaciteit bij voetbal, overschot aan tennisbanen, groei en de verschuiving naar binnen van de handbalsport, en de verlichting en niveauvereisten bij de honk- en softbalvelden.
  • De maandelijkse sportdeelname onder de bevolking van Heerhugowaard (16 t/m 79 jaar) ligt hoog. Diverse vormen van fitness en sporten op de openbare weg zijn in Heerhugowaard de belangrijkste sporten, gevolgd door de veld- en zaalsporten. De verwachte bevolkingsgroei in de gemeente heeft als gevolg dat de behoefte aan sportruimte de komende jaren zal toenemen. Naast formele sportaccommodaties zijn in Heerhugowaard veel mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Bijna 70 procent van de inwoners vindt dat hiervoor voldoende aantrekkelijke mogelijkheden in de buurt zijn. Toch zijn in elke wijk wel mogelijkheden om de omgeving beweegvriendelijker te maken.
  • De volwassenen in Heerhugowaard beoefenen hun belangrijkste sport als lid van een sportvereniging (43%) of alleen/ongeorganiseerd (33%).
  • Het merendeel van de volwassenen in Heerhugowaard heeft in de afgelopen twaalf maanden recreatief gewandeld (86%) en/of recreatief gefietst (76%) in de openbare ruimte.
  • Zeven op de tien inwoners van Heerhugowaard vinden het (heel) belangrijk dat ze in de buurt kunnen sporten en bewegen en zes op de tien inwoners zijn op dit moment (heel) tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt.
  • Op de vraag welke maatregelen de gemeente kan nemen om sporten en bewegen in de openbare ruimte verder te bevorderen, worden ‘ommetjes/routes aanleggen’, ‘toestellen plaatsen’ en ‘de verlichting verbeteren’ het meest genoemd.
  • Mogelijke verbeteringen in de openbare ruimte zijn (beweeg)routes in en rondom De Noord, groene verbindingen tussen stad en parken/buitengebied, watertappunten en open sportparken.

Klik hier voor het rapport ‘Ruimte voor sport in Heerhugowaard’.

Klik hier voor het rapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard’.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Dool, R. van den (2020). Sportdeelname Heerhugowaard 2020: ontwikkelingen rond sport en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0024 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-746 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving