Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname in Nederland (2012)

2006-2011, factsheet

In deze factsheet worden de sportdeelname cijfers van de Nederlandse bevolking (6-79 jaar) gepresenteerd voor de periode 2006-2011. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op verschillen tussen leeftijdscategorieën en verschillen tussen mannen en vrouwen. Alle cijfers zijn gebaseerd op het continue onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), met jaarlijks ruim 11.000 respondenten, waarin vanaf 2006 op een consistente wijze is gevraagd naar de sportdeelname. Geconcludeerd kan worden dat: de sportdeelname van de bevolking (6-79 jaar) stabiel is gebleven tussen 2006 en 2011; de sportdeelname in de subgroep 65 tot en met 79 jarigen is gestegen tussen 2006 en 2011; het percentage dat lid is van een vereniging stabiel is gebleven tussen 2007 en 2011; 29% van de bevolking zichzelf als sporter ziet; 42% van de bevolking zichzelf niet als sporter ziet.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., & Hoekman, R. (2012). Sportdeelname in Nederland: 2006-2011, factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving