Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname in Nederland (2013)

2006-2012, factsheet

In deze factsheet worden de nieuwste cijfers, uit 2012, over sportdeelname van de Nederlandse bevolking (6-79 jaar) gepresenteerd. In 2012 is een factsheet verschenen met cijfers over de periode 2006-2011. Deze nieuwe factsheet gaat in op sportdeelname cijfers over de periode 2006-2012. Alle cijfers zijn gebaseerd op het continue onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), met jaarlijks ruim 11.000 respondenten, waarin vanaf 2006 op een consistente wijze is gevraagd naar de sportdeelname. Geconcludeerd kan worden dat: de sportdeelname van de bevolking (6-79 jaar) stabiel is gebleven tussen 2006 en 2012; het percentage van de bevolking dat lid is van een sportvereniging stabiel is gebleven tussen 2006 en 2012; in 2012 41% van de sporters één sport doet en 28% twee sporten; vooral sporters die meer dan 2 keer in de week sporten deelnemen aan trainingen en competitie; 26% van de bevolking in 2012 gestart is met een nieuwe sport; 33% van de bevolking (12-79 jaar) zichzelf als sporter ziet; in verhouding tot de gemeten sportdeelname vooral ouderen zichzelf in mindere mate als sporter zien.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., & Hoekman, R. (2013). Sportdeelname in Nederland: 2006-2012, factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut PART-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-288 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving