Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd (2019)

vergelijking 2003 met 2017, factsheet 2019/10

Auteur(s): Remko van den Dool

In het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt van sportdeelnamecijfers door twee grootschalige landelijke onderzoeken uit 2003 en 2017 te vergelijken.

Het percentage kinderen (6-11 jaar) dat sport is in beide meetjaren gelijk (rond 85%). Bij jongeren (12-19 jaar) zien we enige groei van de sportdeelname (80% in 2003 en 85% in 2017). Ook het lidmaatschap van een sportvereniging is bij kinderen gelijk in 2003 en 2017 (64%). Bij jongeren is het lidmaatschap van een sportclub teruggelopen van 69 naar 62% onder sportende jongeren, en van 56 naar 54% onder alle jongeren. Omdat jongeren wel iets meer zijn gaan sporten, is er bij deze groep dus sprake van een verschuiving van verenigingssport naar commerciële sportvormen (zoals fitness) en ongeorganiseerde vormen van sport (zoals fietsen en pleintjesbasketbal).

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den (2019). Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd: vergelijking 2003 met 2017, factsheet 2019/10. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving