Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten na school (2010)

Auteur(s): Bart Cloeckaert

Dit onderzoek heeft als doel: het adviseren van basisschool de Klim-Op en BSO Spetter om een naschools sportprogramma in te richten en het aantal deelnemende leerlingen te verhogen. De vraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: hoe kan het sportprogramma na schooltijd op een aantrekkelijke manier vorm krijgen? In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd en zijn aanbevelingen geformuleerd.

Literatuurverwijzing: Cloeckaert, B. (2010). Sporten na school. Tilburg: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving