Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Schiedam (2018)

De gemeente Schiedam wil inzicht in de sportief te gebruiken openbare ruimte in Schiedam. Geconstateerd wordt dat om te sporten en te bewegen steeds meer van de openbare ruimte gebruik wordt gemaakt en dat er wellicht kansen en mogelijkheden liggen om dit gebruik te verhogen en te verbeteren.

Twee onderzoeksvragen staan centraal in dit rapport: 

  1. In welke mate biedt de openbare ruimte in de wijken mogelijkheden voor sport en bewegen?
  2. Welke kansen zijn er om het sportief gebruik van de openbare ruimte te vergroten?
Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K., Eck, M. van, & Brus, J. (2018). Sportief gebruik van de openbare ruimte in Schiedam. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-596 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving