Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportieve openbare ruimte in Arnhem (2018)

De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in het sportief gebruik van de openbare ruimte en de beweegvriendelijkheid van haar omgeving. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Sportbedrijf Arnhem onderzocht:

  • hoe beweegvriendelijk de gemeente Arnhem is en in welke mate de fysieke woonomgeving mogelijkheden biedt voor sport en bewegen; 
  • welke kansen (quick wins) er zijn om de beweegvriendelijkheid te vergroten en om het sportief gebruik van de openbare ruimte te faciliteren en te stimuleren.

Aanpak: gebruik is gemaakt van de kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving en gekeken is naar de kenmerken en demografie van de Arnhemse wijken. Per wijk zijn vier deelindicatoren in beeld gebracht: sport- en speelplekken, paden, sport-, speel- en beweegruimte en de nabijheid van voorzieningen.

Resultaten: gemiddeld zijn er in Arnhem veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Het aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners ligt echter wat lager in vergelijking met andere steden van vergelijkbare omvang. Per wijk zijn er echter grote verschillen te zien in de scores op de deelindicatoren.

Kansen zijn bijvoorbeeld: het aangeven van duidelijk gemarkeerde routes die (grote) groene ruimtes en interessante plekken met elkaar verbinden en het openstellen van schoolpleinen en verenigingen.

Literatuurverwijzing: Eck, M. van, Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Davids, A. (2018). Sportieve openbare ruimte in Arnhem. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-582 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving