Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportinnovatie in Nederland (2020)

in de startblokken om te meten en te weten

Dit rapport biedt handvatten om sportinnovatie in Nederland te kunnen meten en monitoren. Om nadere inzichten te bieden op deze thematiek heeft het onderzoeksteam inzichten gecombineerd die voort zijn gekomen uit een literatuurstudie alsmede uit 10 interviews met verschillende partijen in of rondom de Nederlandse sportwereld. De daaruit voortvloeiende inzichten zijn gegroepeerd in verschillende delen van dit rapport.

Deel 1 belicht diverse ontwikkelingen in de sport alsmede de relevantie van sportinnovatie. Deel 2 gaat in op het concept ‘sport’. Nadat verschillende redenen belicht zijn waarom sport lastig tot zo goed als onmogelijk exact af te kaderen is, worden diverse segmentatiecriteria geïntroduceerd om die ambiguïteit te reduceren. In het tweede deel wordt eveneens het generieke sportecosysteem in Nederland belicht. In het derde deel verschuift het accent van sport naar sportinnovatie. In dit gedeelte worden gemeenschappelijke en periferie-eigenschappen geïntroduceerd welke de basis vormen voor de omschrijving van sportinnovatie. Vervolgens komen prominente indicatoren aan bod om sportinnovatie te meten. In deel 4 wordt stilgestaan bij wat iets een sportinnovatie in Nederland maakt. In dit deel worden diverse actoren genoemd die direct of indirect van aanzienlijk belang zijn bij sportinnovatie. Tevens worden enkele basisvarianten geïdentificeerd om de Nederlandse identiteit van een sportinnovatie vast te kunnen stellen. In deel 5 worden diverse prominente factoren genoemd om sportinnovatie te bevorderen. In dit gedeelte wordt ook de context-specifieke aard van en rondom sportinnovatie benadrukt. In deel 6 worden ten slotte de voornaamste bevindingen samengebracht. Dit gaat gepaard met verschillende aanbevelingen en keuzemogelijkheden teneinde uiteindelijk sportinnovatie te kunnen meten, monitoren en waar nodig te bevorderen.

Deze rapportage is opgesteld door onderzoekers van het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van Sportinnovator/ZonMw.

Literatuurverwijzing: Heij, K., & Volberda, H. (2020). Sportinnovatie in Nederland: in de startblokken om te meten en te weten. Amsterdam: Amsterdam Centre for Business Innovation / Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving