Spring naar content
Terug naar de kennisbank

SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag (2019)

Auteur(s): Rick Prins

Artikel van Rick Prins, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Strategie over een onderzoek naar inzicht in sportief wedstrijdgedrag. Het Mulier Instituut heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld: de SportKlimaatApp. Met deze mobile app kunnen getrainde observanten zowel sportieve als onsportieve gedragingen registreren. Meer inzicht in de oorzaak-gevolgrelaties van een veilig sportklimaat kan bijdragen aan effectief beleid op dit gebied.

Tussen april 2017 en oktober 2018 hebben dertig observanten in totaal 875 wedstrijden in de Nederlandse amateursport gadegeslagen. De meeste wedstrijden zijn in het voetbal geregistreerd (207 wedstrijden), gevolgd door hockey (170) en (beach)volleybal (116).

Uit de analyses met de SportKlimaatApp komt naar voren dat op amateursportvelden overwegend positieve gedragingen te zien zijn. Als in een wedstrijd eenmaal een excessieve gedraging voorkomt, dan is de kans aanzienlijk dat er meerdere excessieve gedragingen volgen. Een toename van de sportieve belangen laat ook het aantal onsportieve gedragingen toenemen.

Literatuurverwijzing: Prins, R.G. (2019, maart). SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag. Sport & Strategie 13 (pp. 30-31)

Omschrijving