Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportmobiliteit in Gelderland (1997)

inventarisatie, knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen

Het lijkt erop dat sportmobiliteit in de toekomst in toenemende mate een probleem zal worden. Dit wordt veroorzaakt door het teruglopend aantal vrijwilligers en een verminderde bereidheid van ouders hun kinderen naar uitwedstrijden en toernooien te brengen. Ook vanuit milieu-oogpunt is het wenselijk dat het aantal autokilometers, dat wordt gereden om te gaan sporten, zo minimaal mogelijk is. Voor de vervoerondernemingen kan het een kans betekenen om meer reizigers te trekken. Om de mogelijkheden en kansen van vormen van alternatief vervoer voor sporters en toeschouwers in kaart te brengen, heeft Buiten, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek in opdracht van de Gelderse Sport Federatie en met financiële steun van de provincie Gelderland het project ‘Sportmobiliteit in Gelderland’ uitgevoerd. Door middel van literatuur-onderzoek en interviews met sportclubs, sportbonden, vervoerondernemingen en gemeenten is inzicht verkregen in de aard en omvang van het fenomeen sportmobiliteit en de (on)mogelijkheden om alternatieve vormen van vervoer in te zetten.

Literatuurverwijzing: Elands, B.H.M., Caalders, J.D.A.D, & Jansen, M. (1997). Sportmobiliteit in Gelderland: inventarisatie, knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen. Arnhem: BUITEN, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPIN-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving