Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportpedagogiek in de praktijk (2016)

zicht op het pedagogisch klimaat

Auteur(s): Maarten Massink

Voor de docent LO is het pedagogisch klimaat in de klas het primaire werkterrein. In het artikel van Nicolette Schipper van Veldhoven wordt het belang aangegeven van een veilig sport- en beweegklimaat voor jongeren. Er vindt onderzoek plaats naar het creëren hiervan. De docent LO heeft als taak dit in zijn lessen te bewerkstelligen. Het is één van de competenties van het beroepsprofiel. De docent LO heeft een pedagogische verantwoordelijkheid in zijn les (microniveau). In dit artikel enkele ervaringen uit de praktijk over het krijgen van een pedagogisch klimaat in de klas.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2016, juli). Sportpedagogiek in de praktijk: zicht op het pedagogisch klimaat. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 23-26)