Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportverenigingen, hoofdstuk 3 (2020)

een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de monitor Sport en corona – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen, in het bijzonder de financiële gevolgen.

Het hoofdstuk gaat onder andere in op de gevolgen voor verenigingsactiviteiten, ledenontwikkeling en -binding, financiële huishouding, overlevingsstrategieën, het gebruik van ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting van het rapport is hier te vinden.

Redactie van de rapportage: Hugo van der Poel en Ine Pulles.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, Lucassen, J.M.H., & Eldert, P. van (2020). Sportverenigingen, hoofdstuk 3: een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector (pp. 31-44)

Omschrijving