Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportverenigingen in Nederland (2019)

ontwikkeling van 2000 tot nu, websheet 2019/3

In het websheet Sportverenigingen in Nederland zijn de ontwikkelingen van de sportverenigingen vanaf het jaar 2000 tot nu op de thema’s vrijwilligers, financiën en externe oriëntatie in beeld gebracht.

Enkele bevindingen uit het websheet:

  • 80 procent van de sportverenigingen in Nederland beschikt over voldoende vrijwilligers. Desondanks is de helft van de sportverenigingen op zoek naar nieuwe krachten.
  • Het aantal sportverenigingen in Nederland daalt. Nederland telt momenteel ruim 28.000 sportverenigingen.
  • De externe oriëntatie van sportverenigingen is de afgelopen tien jaar toegenomen.
  • Drie kwart van de verenigingen beschrijft de financiële positie als (zeer) gezond.
  • Het percentage verenigingen dat spreekt van een gezonde financiële positie is sinds 2006 gestegen.
Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van (2019). Sportverenigingen in Nederland: ontwikkeling van 2000 tot nu, websheet 2019/3. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving