Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Staartdelingen in de gymzaal (2009)

over vakkenintegratie

Auteur(s): Ronald de Graaff

Kinderen leren tijdens lessen bewegingsonderwijs meer dan beter bewegen alleen; er wordt door kinderen gerekend, er wordt overlegd, er worden afstanden geschat, er wordt kennis opgedaan over hardheden van materiaal enzovoort. Een goede les bewegingsonderwijs zorgt automatisch voor positieve neveneffecten met betrekking tot andere vakken, dit gebeurt veelal zonder dat de leraar bewegingsonderwijs zich daar expliciet op richt, maar het kan ook anders…

Literatuurverwijzing: Graaff, R. de (2009, maart). Staartdelingen in de gymzaal: over vakkenintegratie. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 10-12)