Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers (2020)

toolkit voor werkgevers

Als onderdeel van het Europese samenwerkingsproject Joint Action CHRODIS PLUS heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  meegewerkt aan een toolkit die helpt een werksituatie te creëren met aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De toolkit is bedoeld voor werkgevers en functionarissen werkzaam op de terreinen van HR hazard ratio , management, arbodienstverlening en catering.

De toolkit bestaat uit zeven thema’s (o.a. beweging). Ieder thema bevat verschillende strategieën en voor iedere strategie zijn concrete interventies uitgewerkt. Hiermee kan een integraal aanbod aan maatregelen samengesteld worden. Veel maatregelen zijn relatief eenvoudig in te voeren: ze vragen geen grote investeringen op het gebied van personeel, tijd of materiaal.

Literatuurverwijzing: Rantala, E., Lindström, J., Valve, P., Proper, K., & Oostrom, S. van (2020). Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: toolkit voor werkgevers. Brussel: Joint Action CHRODIS PLUS.

Omschrijving