Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Student sporthogeschool zet VMBO-project op (2007)

Auteur(s): Maartje Pecht

In het vierde studiejaar van de opleiding ‘docent lichamelijke opvoeding’ van Fontys Sporthogeschool te Tilburg dienen studenten een project te realiseren, waarin kennis en vaardigheden opgedaan in de studie worden geïntegreerd. In dit artikel volgt een beschrijving van een project waarbij de maatschappelijk relevante thema’s Bewegen, Gezondheid, Voeding en Fitheid centraal stonden. Mogelijk levert het ideeën of aanknopingspunten voor vergelijkbare projecten.

Literatuurverwijzing: Pecht, M. (2007, augustus). Student sporthogeschool zet VMBO-project op. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 20-21)