Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen (2016)

praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)

Organisatie(s): European Commission

In dit specifieke document met praktische richtsnoeren ligt de nadruk evenwel op het verkrijgen van ondersteuning voor projecten op basis van sport en lichaamsbeweging die erop gericht zijn economische en sociale effecten te sorteren via de Europese structuur- en investeringsfondsen. Het spitst zich daarom toe op sportprojecten die worden ondersteund door:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF),
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo),
  • het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
Literatuurverwijzing: European Commission (2016). Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen: praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). European Commission.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPON-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving