Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Studiewijzers (1997)

de spoorboekjes voorbij

Met de invoering van de leerwegen in vso, vbo en mavo en profielen in de tweede fase van het havo en vwo is het accent verschoven van onderwijzen naar leren. Niet meer de docent en het onderwijzen horen het uitgangspunt van het onderwijsleerproces te vormen, maar de leerlingen en het leren. Leerlingen moeten zelfstandiger werken en leren. Het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs hecht veel waarde aan de ontwikkeling van studiewijzers als instrument om actief en zelfstandig leren van leerlingen te bevorderen. Deze brochure valt uiteen in twee delen: de achtergronden en onderwijskundige ontwikkelingen waarbinnen de studiewijzer kan worden geplaatst en praktische informatie over de ontwikkeling en opbouw van studiewijzers.

Literatuurverwijzing: Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (1997). Studiewijzers: de spoorboekjes voorbij. 's-Gravenhage: Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OBELA-024 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving