Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sturing op integraal gezondheidsbeleid (2012)

de rol van het gemeentelijk management

Intersectorale samenwerking zowel op strategisch (bestuurders), tactisch (managers) als operationeel niveau (beleidsmedewerkers) binnen een gemeentelijke organisatie wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid. Uit eerder onderzoek blijkt dat binnen een gemeente het tactische niveau (het management) niet of nauwelijks betrokken is bij intersectorale samenwerking. Via semi-gestructureerde interviews bij 13 gemeentelijke managers VGZ is daarom de rol van afdelingsmanagers VGZ binnen het gemeentelijke beleidsproces ten aanzien van intersectorale samenwerking en integraal gezondheidsbeleid geëxploreerd. Uit dit onderzoek blijkt dat afdelingsmanagers VGZ niet afwijzend staan tegenover intersectorale samenwerking binnen hun gemeente en het formuleren van integraal gezondheidsbeleid. Zij voelen zich vooral hiërarchisch verantwoordelijk voor volksgezondheid. De inhoudelijke betrokkenheid is in de praktijk echter zeer beperkt en gedelegeerd.

Literatuurverwijzing: Steenbakkers, M., Jansen, M., Maarse, H., & Vries, N.K. de (2012). Sturing op integraal gezondheidsbeleid: de rol van het gemeentelijk management.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-05-A18 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving