Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven (2010)

literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix

Dit is het verslag van het onderzoek naar implementatie van initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Het onderzoek is een zogenaamde oefenproject, dat tot doel had medewerkers in staat te stellen ervaring op te doen met het uitvoeren van onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een casestudy. Voor de casestudy is gekozen voor het jeugdparticipatieproject WhoZnext van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), dat als voorbeeld (‘good practice’) van geslaagde implementatie kan worden gezien.

Literatuurverwijzing: Hoogendam, A., & Linger, R.J. (2010). Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven: literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix. Zwolle: School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim.

Omschrijving