Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein (2016)

Deze factsheet beschrijft de vijf succesfactoren van een goede samenwerking van organisaties uit de sport met die uit het sociale domein.

Een sociaal sportinitiatief heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport en het sociale domein intensief samenwerken. Maar hoe doen ze dat succesvol? Kenniscentrum Sport deed in 2014/2015 onderzoek naar samenwerking in tien coalities binnen het programma Kracht van Sport.

Literatuurverwijzing: (2016). Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein. Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds