Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions (2016)

opportunities and effectiveness

Auteur(s): Andrea Bukman

Onderzoek naar leefstijlinterventies heeft aangetoond dat cardiometabole ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, deels kunnen worden voorkomen of uitgesteld door een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. Cardiometabole ziekten en hun risicofactoren komen relatief vaak voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status en bepaalde etnische minderheden. Daarom zouden juist deze groepen baat hebben bij deelname aan een leefstijlinterventie. Echter lijkt het erop dat deze groepen vaak niet goed bereikt worden met leefstijlinterventies. Het doel van de studies in dit proefschrift was daarom allereerst om te bestuderen wat er nodig is om leefstijlinterventies beter aan te laten sluiten bij personen met een lage sociaaleconomische status met een Nederlands, Turkse en Marokkaanse achtergrond. Daarnaast is er gekeken naar de effectiviteit van leefstijlinterventies op het verminderen van het risico op cardiometabole ziekten bij de doelgroep. Dit proefschrift beschrijft vijf studies: twee studies beschrijven de mogelijkheden hoe men leefstijlinterventies beter kan laten aansluiten bij de doelgroep, één studie beschrijft hoe de onderzoekers een bestaande leefstijlinterventie (genaamd SLIM) hebben aangepast naar een leefstijlinterventie voor de doelgroep (genaamd MetSLIM) en twee studies beschrijven de effectiviteit van leefstijlinterventies onder de doelgroep.

Literatuurverwijzing: Bukman, A.J. (2016). Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions: opportunities and effectiveness. Wageningen: Wageningen University.

Omschrijving