Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Terug naar de lichamelijke opvoeding (2008)

Auteur(s): Gertjan van Dokkum

In het kader van dit visietopic krijgen we een kijkje over hoe er in verschillende opleidingen tegen ons vak en wat we ermee willen bereiken, wordt aangekeken. Ze worden geschreven door mensen met een passie voor hun vak. Deze bijdrage komt uit Tilburg. Een bijdrage aan de fundamentele discussie rond de legitimering van het bewegingsonderwijs!

Literatuurverwijzing: Dokkum, G. van (2008, februari). Terug naar de lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 10-13)