Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The role of the care sport connector in the Netherlands (2016)

Dit artikel geeft inzicht in de rollen van de buurtsportcoach bij het tot stand brengen van de verbinding tussen de eerstelijnszorg en de sport- en beweegsector. De rollen worden beschouwd vanuit het perspectief van de buurtsportcoaches zelf.

Buurtsportcoaches nemen drie verschillende rollen aan: 1) intermediair, 2) doorverwijzer, en 3) organisator. De mate waarin buurtsportcoaches focussen op een van de drie rollen is sterk verweven met de opdracht vanuit de gemeente en de voorkeuren van de buurtsportcoaches. Bij de verbinding tussen zorg en sport komen barrières en factoren die de samenwerking bevorderen aan de orde.

De resultaten van deze studie zijn relevant voor beleidsmakers, gemeenten en organisaties die werken aan het tot stand brengen tussen de verbinding zorg en sport en daar een buurtsportcoach voor in willen zetten. Er worden aanknopingspunten gegeven voor het versterken van de samenwerking tussen beide sectoren.

Het artikel is gerelateerd aan het artikel ‘The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions’ (Leenaars et al., 2016), waarin de rollen van de buurtsportcoaches worden beschouwd vanuit het perspectief van professionals die werken in de eerstelijnszorg, welzijn en sport.

Literatuurverwijzing: Leenaars, K.E.F., Smit, E., Wagemakers, A., Molleman, G., & Koelen, M. (2016). The role of the care sport connector in the Netherlands. Health Promotion International

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-11-A38 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving