Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The state of research in the global fitness industry (Nederlands) (2011)

Hoe maak je een fitnessclub succesvol? Deze vraag wordt vaak gesteld door ondernemers en managers in de fitnessbranche. Het antwoord wordt vanuit allerlei organisaties en perspectieven gegeven. Zo ventileren individele ondernemers regelmatig hun visie, doorgaans gebaseerd op hun eigen ervaringen. Tevens worden antwoorden geformuleerd door opleidingsinstituten, banken, brancheadviseurs en netwerkorganisaties. De wetenschap speelt tot dusver slechts een geringe rol. In het werkveld heerst het beeld dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar fitnessclubs. Niets blijkt echter minder waar! Er bestaat een grote hoeveelheid interessante onderzoeken die vakgenoten helpen bij het beantwoorden van de vraag wat een fitnessclub succesvol maakt. Deze onderzoeken zijn niet altijd eenvoudig te vinden, soms moeilijk leesbaar en de praktische vertaalbaarheid is vaak lastig te maken. HDD Group en Kennispraktijk hebben een grootschalig internationaal literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er gepubliceerd is in de nationale en internationale literatuur over fitnessclubs. Dit boek biedt ondernemers en managers in de fitnessbranche een compleet overzicht van een grote hoeveelheid (wetenschappelijke) studies die wereldwijd binnen de fitnessbranche zijn verricht. Dit binnen categorieën als kengetallen, ledenprofielen, werknemers, personal training, motivatie en retentie en (groeps)fitness. Dit boek ontsluit hiermee een berg aan relevante fitnessliteratuur en maakt dit toegankelijk voor de fitnessbranche.

Literatuurverwijzing: Baart de la Faille-Deutekom, M., Middelkamp, J., & Steenbergen, J. (2011). The state of research in the global fitness industry (Nederlands). Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPORT-0053 Uitgeleend
Mulier instituut SPOR-0066-1 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving