Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toegankelijkheid buitengebied (1989)

een onderzoek naar de toegankelijkheid voor de recreatievormen fietsen, wandelen en paardrijden in Apeldoorn

Auteur(s): J.H. Spijker

De toegankelijkheid van het buitengebied van Apeldoorn wordt onderzocht. De toegankelijkheid wordt aan de hand van drie onderdelen bepaald: de bereikbaarheid, de ontsluiting en de toegankelijke ruimten. De toegankelijkheid kan worden belemmerd door vier typen barrières: fysiek-ruimtelijke barrières, sociaal-psychologische barrières, juridisch-bestuurlijke barrières en barrières door het gebrek aan kennis omtrent de mogelijkheden. Ook spelen meerdere partijen een rol bij toegankelijkheid.

Literatuurverwijzing: Spijker, J.H. (1989). Toegankelijkheid buitengebied: een onderzoek naar de toegankelijkheid voor de recreatievormen fietsen, wandelen en paardrijden in Apeldoorn. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0021 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving