Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen (2021)

trendanalyse en beredeneerde vooruitblik

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de ‘Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen’ van het Mulier Instituut, uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 
Sportarbeidsmarkt groeit en blijft groeien
De arbeidsmarkt voor sport en bewegen is tussen 2008 en 2019 flink gegroeid, van 56.000 naar 82.000 werkzame personen. In de komende tien jaar zet deze groei naar verwachting verder door naar ruim 100.000 personen in loondienst.
 
Binnen de arbeidsmarkt sport en bewegen werkten in 2019 ongeveer 30.000 personen in een sportberoep buiten de bedrijfstak sport, in bedrijfstakken als zorg, recreatie en onderwijs. De verwachte groei van de arbeidsmarkt sport en bewegen zit vooral in deze bedrijfstakken. In de bedrijfstak sport zelf (sportverenigingen, fitness, outdoor) lijkt de groei juist te stagneren, mede door de ongunstige arbeidssituatie voor professionals sport en bewegen.
 
Veel sportopleidingen, maar geen geweldig toekomstperspectief
Er is een ruim en gevarieerd aanbod aan opleidingen voor professionals sport en bewegen. Maar afgestudeerden komen niet in een gespreid bedje terecht, zo blijkt uit de analyses:

  • Vergeleken met alle werkenden landelijk, werken professionals sport en bewegen veel vaker in deeltijd (70% ten opzichte van 50% landelijk).
  • Sportprofessionals werken minder vaak in een vast dienstverband (53% ten opzichte van 74% landelijk), en hun dienstverband is gemiddeld relatief klein van omvang.
  • Verhoudingsgewijs werken sportprofessionals vaker als zelfstandige (28% ten opzichte van 16% landelijk).
  • Afgestudeerden van opleidingen sport en bewegen verdienen op alle opleidingsniveaus gemiddeld minder per uur dan hun leeftijdgenoten landelijk, en hun carrièreperspectieven zijn beperkt.
  • Het effect van de slechte arbeidssituatie is dat relatief veel mensen na enige tijd de sport verlaten.

 
Betaalbaarheid en verkokering als belemmeringen
Doordat men sport betaalbaar wil houden, is brede inzet van professionals lastig. Dat de arbeidsmarkt sport en bewegen gebrekkig functioneert is verder in belangrijke mate een gevolg van de verkokerde, versnipperde en onsamenhangende manier waarop deze is georganiseerd. De werkgeversrol kan in delen van de sector beter worden ingevuld. In het licht van het net verschenen arbeidsmarktadvies van de Sociaal-Economische Raad valt er nog een wereld te winnen.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Hoogendam, A., & Eldert, P. van (2021). Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen: trendanalyse en beredeneerde vooruitblik. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PRINS-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-790 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving