Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toolkit gezonde leefomgeving (2013)

Organisatie(s): GGD Hollands Midden

De toolkit Gezonde leefomgeving is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld vanuit de ruimtelijke ordening, milieu, gezondheid, sport of wonen. Hier vindt u informatie over het wat, hoe en waarom van de gezonde leefomgeving.

Literatuurverwijzing: GGD Hollands Midden (2013). Toolkit gezonde leefomgeving.

Omschrijving