Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (2017)

een onderzoek naar het studiesucces van talenten en topsporters met een NOC*NSF-status in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland

Auteur(s): Koen Stroo

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in het aantal topsporters en studiesucces van topsporters met een NOC*NSF-status in het mbo in Nederland en factoren die verschil in studiesucces kunnen verklaren. Het is een kwantitatief onderzoek onder topsportcoördinatoren van 66 mbo-instellingen die per e-mail en telefonisch zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek en 22 mbo-instellingen hebben gegevens aangeleverd van 995 topsporters over schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016. De onderzoeksgegevens zijn met behulp van SPSS geanalyseerd. De belangrijkste resultaten zijn dat topsporters op alle vier mbo-niveaus meer uitvallen zonder diploma dan landelijk door het ministerie van OCW als prestatienorm is gesteld. Bijna alle sporters volgen een opleiding via een ROC en een klein deel via een AOC, vakschool of voortgezet volwassenenonderwijs. Mannen vallen significant meer uit dan vrouwen.

Literatuurverwijzing: Stroo, K. (2017). Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs: een onderzoek naar het studiesucces van talenten en topsporters met een NOC*NSF-status in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Heerlen: Open Universiteit.

Omschrijving