Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009 (2010)

Ruim tweederde van de Nederlandse volwassenen beweegt voldoende, maar jeugdigen blijven sterk achter: minder dan de helft van de Nederlandse jeugd haalt de beweegnormen. Jongeren zitten te veel en een relatief grote groep is zelfs geen enkele dag per week ten minste 60 minuten lichamelijk actief in sport of andere beweegvormen. Dit blijkt uit de nieuwste peiling van de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, die gepubliceerd wordt in het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2008-2009. Bewegen levert gezondheidswinst op voor jong en oud en kan helpen overgewicht te voorkomen of beperken. Risico op schooluitval of verminderde productiviteit bij volwassenen neemt af. Daarom pleit TNO voor investering in stimulerend beleid en maatregelen die een sportieve, actieve leefstijl bevorderen.

Literatuurverwijzing: Hildebrandt, V.H., Chorus, A.M.J., & Stubbe, J.H. (2010). Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0151-12 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0007-7-1 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0007-7-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: