Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trendrapport energiebesparing bij sportclubs (2015)

ter gelegenheid van de Nuon Club Competitie 2015

Organisatie(s): Nuon

De Nuon Club Competitie biedt sportverenigingen de kans om energie te besparen en te investeren in duurzame energie. Iedere Nederlandse sportvereniging met een energierekening op naam van de sportclub kan meedoen door een creatief idee om de energiekosten omlaag te brengen in te sturen. De negen winnaars ontvangen een geldbedrag ter hoogte van de laatste energierekening (met een maximum van 10.000 euro). Voor de eerste editie van deze competitie, die in 2014 plaatsvond, zonden meer dan honderd sportclubs originele plannen voor energiebesparing in. Jaarlijks is een Nederlandse sportclub gemiddeld een kleine 15.000 euro kwijt aan energie. Dat blijkt uit een analyse van de deelnemers aan de Nuon Club Competitie 2014. Aangezien bijna de helft van de amateursportverenigingen te maken heeft met dalende inkomsten, zijn er goede redenen om na te denken over de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie. In dit trendrapport is daarvoor informatie en inspiratie te vinden. Inclusief de drie meest doeltreffende manieren om sportclubs energiezuiniger te maken.

Literatuurverwijzing: Nuon (2015). Trendrapport energiebesparing bij sportclubs: ter gelegenheid van de Nuon Club Competitie 2015. Nuon.

Omschrijving