Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019 (2018)

Met het Uitvoeringsprogramma Sport 2018-2019 wordt invulling gegeven aan de tweede helft van het Beleidskader Sport 2015-2019: Accentennotitie Sport “Limburg Beweegt” en daarmee aan het Coalitieakkoord 2015-2019.

Literatuurverwijzing: (2018). Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019. Maastricht: Provincie Limburg.

Omschrijving