Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Urban gaming (2016)

location based gaming in de stedelijke omgeving

In deze scriptie wordt onderzocht wat voor effect location-based games hebben op het gebruik, de ervaring en de perceptie van de stedelijke ruimte. Hierbij is in het veldwerk ingegaan op één specifieke location-based game, namelijk Ingress. Tijdens de afronding van deze scriptie is door de makers van Ingress een nieuwe location-based game gelanceerd. Dit spel heet Pokémon Go en is nu al enorm populair onder jong en oud. De lancering van Pokémon Go maakt dit onderzoek nog actueler en relevanter. Deze masterscriptie is de afronding van de master Urban Geography aan de Universiteit Utrecht.

Literatuurverwijzing: Wilgenburg, W. van (2016). Urban gaming: location based gaming in de stedelijke omgeving. Utrecht: Wiljan van Wilgenburg.

Omschrijving