Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vaders en hun opvoeding in het publieke domein (2015)

een kwalitatief onderzoek naar de opvoedrol van vaders op straat en welke beperkingen en stimulerende factoren van invloed zijn

Auteur(s): Jeroen Pouw

In dit onderzoek is gekeken naar de opvoedrol van vaders in het publieke domein en welke stimulerende en beperkende factoren van invloed zijn. In dit onderzoek wordt onder publiek domein de straat verstaan. Er is zowel vanuit de maatschappij als in de literatuur geen aandacht voor de opvoedrol van vaders op straat. Voor het onderzoek zijn er vaders en professionals geïnterviewd. Met de vaders zijn zowel groepsgesprekken als individuele gesprekken gevoerd. De professionals zijn allemaal individueel geïnterviewd. De gespreksonderwerpen waren sport en spel, conflicten oplossen op straat, en het delen van opvoedingsverantwoordelijkheid met andere vaders. Verder zijn er data van groepsgesprekken met moeders en kinderen uit het onderzoek naar de Vreedzame Wijk gebruikt. De belangrijkste conclusie is dat de rol van vaders op straat vooral tot uiting komt door sport en spel. Bij het oplossen van conflicten tussen jongeren is de rol van vaders echter niet groot, omdat daar een viertal beperkingen voor is. De beperkingen die vaders tegenhoudt zijn, de angst voor wraak, de straat is het terrein van de kinderen, vaders bezitten de benodigde vaardigheden niet en ze hebben een klein sociaal netwerk. De belangrijkste aanbeveling is dat er wordt ingezet op het versterken van sociale netwerken. 

Literatuurverwijzing: Pouw, J.A.H. (2015). Vaders en hun opvoeding in het publieke domein: een kwalitatief onderzoek naar de opvoedrol van vaders op straat en welke beperkingen en stimulerende factoren van invloed zijn. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving