Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakontwikkeling: Is die er wel? (2007)

Auteur(s): Edwin Timmers

Je kunt op verschillende manieren tegen ontwikkelingen in ons vak aankijken. Hieronder mijn kijk, opgehangen aan een vijftal thema’s. Mijn standpunten komen mede voort uit een onderzoek naar wat er in het bewegingsonderwijs gebeurt en wat de leerlingen er leren.

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2007, mei). Vakontwikkeling: Is die er wel?. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 32-34)