Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van Alzheimer tot Methusalem (2012)

wetenschappelijke inzichten van belang voor de zorg voor ouderen

Auteur(s): Leo Ottes

Achtergrondstudie bij het RVZ-advies Redzaam ouder. Hoe kan gezond oud worden, zowel lichamelijk als geestelijk bevorderd worden? Welke preventieve en therapeutische mogelijkheden zijn er? Mogelijke consequenties van nieuwe inzichten voor het ouderenbeleid worden beschreven. Het rapport besteedt aandacht aan artrose, vallen bij ouderen en de Ziekte van Alzheimer.

Literatuurverwijzing: Ottes, L. (2012). Van Alzheimer tot Methusalem: wetenschappelijke inzichten van belang voor de zorg voor ouderen. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Omschrijving