Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van baby tot kleuter (2015)

de veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar

In dit boek wordt de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar beschreven door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus.

Thema’s die aan de orde komen zijn: gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang.

Literatuurverwijzing: Loonstra, J.H., Mentink, M., & Rem, C. (2015). Van baby tot kleuter: de veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0138 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving