Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van leren zwemmen naar blijven zwemmen (2018)

Vanuit het project NL Zwemveilig is een kwalitatieve verdiepingstudie verricht vanuit het gegeven dat slechts een klein deel van de kinderen regelmatig blijft zwemmen na het behalen van de zwemdiploma’s. Vastgesteld werd dat de motivatie om te leren zwemmen niet gelijk is aan de motivatie om te blijven zwemmen. Zwemlessen waarin het leren van vaardigheden is gekoppeld aan spelvormen en plezierbeleving maken de kans groot dat kinderen willen blijven zwemmen na het behalen van de zwemdiploma’s. Daarnaast bleek het vervolgtraject in het zwembad meestal onbekend te zijn. Kinderen en ouders hebben geen of weinig beeld van de andere zwemactiviteiten en mogelijkheden in het zwembad. Betere promotie, vroegtijdige kennismaking en een flexibel aanbod aan vervolgactiviteiten met goede begeleiders zijn belangrijk om kinderen en ouders te stimuleren om regelmatig te blijven zwemmen. Daarbij werd vastgesteld dat ouders een cruciale schakel zijn om het blijven zwemmen actief te bevorderen of te belemmeren.

Literatuurverwijzing: Nieuwenhuis-Leijenhorst, M., Steenbergen, J., & Bosch, L. (2018). Van leren zwemmen naar blijven zwemmen. Ede: Kennispraktijk.

Omschrijving