Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van onderop organiseren (2017)

interorganisationele samenwerking in een krachtwijk

Auteur(s): Ali Riza Karataş

In dit proefschrift zien we de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. De betrokkenen streven ernaar de verbinding tussen organisaties onderling en de (ver)binding met de kinderen en jongeren in de wijk te versterken. De casus toont onder meer dat voor een succesvolle samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, de betrokkenen de externe legitimering van hun ideeën en hun handelen nodig hebben en hier ook actief naar zoeken. Paradoxaal genoeg leidt dat er ook toe dat men zich gedwongen voelt zich te verhouden tot de manier waarop organisaties (zoals de gemeente) het probleem van bovenaf definiëren. Zo zien we uiteindelijk het van onderop ontstane initiatief van de betrokkenen en de van bovenaf opgelegde nationale en vooral gemeentelijke beleidsconcepten (zoals het Vernieuwend Welzijn, De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen) in elkaar grijpen.

Literatuurverwijzing: Karataş, A.R.S. (2017). Van onderop organiseren: interorganisationele samenwerking in een krachtwijk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SOCI-0035 Beschikbaar
Mulier instituut SPSOCI-0138 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kcsport.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving