Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van oost naar west (2017)

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen

De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007 heeft geleid tot een toename van migranten uit deze landen naar Nederland. Hoe gaat het met de kinderen van deze migranten in Nederland? Kunnen zij hier goed aarden of ervaren zij aansluitingsproblemen? In dit rapport komen ouders aan het woord over het leven van hun kinderen in Nederland. Het gaat om migranten die geregistreerd staan in de Nederlandse bevolkingsadministratie. Zij vertellen over het leven van hun kind binnen het gezin (opvoeding en hun relatie met het kind) en daarbuiten (onderwijs, sociale contacten, sport en vrije tijd). Ook geven zij hun mening over het welbevinden, de gezondheid en eventueel probleemgedrag van hun kind. Ten slotte komt hun eigen achtergrond, de context waarin de kinderen leven en het gebruik van voorzieningen als kinderopvang en gezondheidszorg aan bod. Deze studie is een vervolg op de verkennende studie Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland en is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Integratie en Samenleving.

Literatuurverwijzing: Vogels, R., Roos, S. de, & Bucx, F. (2017). Van oost naar west: Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALLO-0074 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving